De naam RESCANI is gebaseerd op: ‘res’ van redden, rescue, rescatar en ‘cani’ van canis, canine (hond)

SPOTLIGHT

UW HULP EN STEUN ZIJN HARD NODIG!

KIES EEN HONDJE TER ADOPTIE!

RECENT GEADOPTEERD