De naam RESCANI is gebaseerd op: ‘res’ van redden, rescue, rescatar en ‘cani’ van canis, canine (hond)

VAKANTIE TOT 30-7

Rescani is een weekje gesloten. Alleen op super dringende spoedgevallen wordt er geantwoord maar de rest moet even wachten.

Vanaf 30/07 gaan we er ondanks de hittegolf weer met frisse moed tegen aan.

NIEUWSFLASH

Rescani is een weekje gesloten tot 30-7

Rescani is een weekje gesloten. Alleen op super dringende spoedgevallen wordt er geantwoord maar de rest moet even wachten.

Vanaf 30/07 gaan we er ondanks de hittegolf weer met frisse moed tegen aan.

VEILING

Doe mee aan onze veiling t.b.v. bekostigen van medische kosten buitenlandse hondjes.

Ga naar VEILING

Peters en meters gezocht

Wij zoeken nog peters en meters.

Een aantal honden zijn in permanente opvang wat betekent dat ze in hun opvanggezin mogen blijven omdat ze bv te oud, of te ziek of te bang zijn maar dat Rescani de kosten voor hen blijft betalen. Zij zoeken dan ook allemaal meters en peters die voor een kleine maandelijkse bijdrage de kosten helpen te dragen.

Voor meer info zie permanente opvang.

 

UW HULP EN STEUN ZIJN HARD NODIG!

KIES EEN HONDJE TER ADOPTIE!