Rescani kan uw hulp goed gebruiken. Wij werken volledig op vrijwillige basis en ontvangen geen subsidies. Wij zijn dus geheel afhankelijk van donaties en sponsoring.

Al het werk wordt verricht door vrijwilligers!

Help ons daarom met:

Een hond TIJDELIJK OPVANGEN. Heb je ruimte, kennis, tijd, geduld en veel liefde over… Dan zou je als opvanggezin kunnen fungeren. Je vangt dan tijdelijk een hond op totdat wij er een definitieve thuis voor gevonden hebben. Dankzij onze persoonlijke contacten met mensen in Spanje, kunnen we je veel en nauwkeurige info. geven over elke individuele hond. De meesten zijn lief en aanhankelijk, maar soms wat timide in het begin en kunnen probleemloos met andere honden samenleven. Wel zullen sommigen van hen wat meer aandacht nodig hebben qua socialisatie, zindelijkheid en het leven in een gezin in het algemeen. Zie je dat wel zitten, neem contact met ons op via ons contactformulier.

Een GIFT, elk bedrag, hoe klein ook, is meer dan welkom en wordt heel erg gewaardeerd. Of dat nu een eurocent is in onze collectepot of een storting op ons rekeningnummer NL56 INGB 0006 4131 37 op naam van Rescani (u moet geen adres invullen), alle beetjes helpen !!!

Door AANKOPEN te doen op een van onze evenementen. Door in winkels, bij uw dierenarts, uw sportclub, dierenwinkel, kapper, op school of andere, een COLLECTEPOT voor ons neer te zetten en affiches te verspreiden

Door mee te helpen als VRIJWILLIGER op onze evenementen en wandelingen of door zelf iets te organiseren ten voordele van Rescani.

Door een HOND te SPONSOREN . Je kan bijvoorbeeld geen hondje adopteren, maar wil toch concreet helpen…

Vanaf 10euro/maand geef je een hond in Spanje een beter leven.

Door een hond te ADOPTEREN. Je hebt een mooi plekje in je hart en een warm nestje voor een hond van Rescani… Doe een adoptie-aanvraag. We maken dan graag een afspraak met je om dit te bespreken.

Door Rescani BEKEND TE MAKEN bij familie, vrienden en kennissen.

Ook in België/Nederland zijn er soms honden die onze hulp kunnen gebruiken!

Wat doen we voor hen?

We helpen mensen of verenigingen die honden via onze adoptieprocedure willen herplaatsen of werken samen met andere organisaties waaraan de hond kan overgedragen worden.