Diana

Diana

     

Toto

Toto

         

Rico

Rico

       

Oreo

Oreo

       

Babi

Babi

       

Poppy

Poppy

       

Kiki

Kiki

       

Jessy

Jessy

       

Pearl

Pearl

       

Molly

Molly

   

Beethoven

Beethoven

 

Hugo

Hugo

       

Tasja

Tasja

   

India

India

     

Dora

Dora

   

Yara

Yara

     

Yasmin

Yasmin

 

Snowflake

Snowflake

Rosie

Rosie

   

Freya

Freya

 

Bia

Bia

Honey

Honey

 

Lily

Lily

 

Lara

Lara

 

Pirato

Pirato

 

Lulu

Lulu

 

Fluffy

Fluffy

   

Jack

Jack

   

Arjun

Arjun

 

Frankie

Frankie

 

Nina

Nina

     

Tweety

Tweety

     

Jerry

Jerry

 

Solano

Solano

   

Cher

Cher

Viola

Viola

Mara

Mara

Yogi

Yogi

Jessy

Jessy

Snowy

Snowy

Miriam

Miriam

Musa

Musa

Cosa

Cosa

Bambi

Bambi

Foxy

Foxy

Mica

Mica

Mura

Mura

Shanti

Shanti

Ary

Ary

Candy

Candy

Cloe

Cloe

Nika

Nika

Flash

Flash

Snoopy

Snoopy

Mira

Mira

Jones

Jones

Sammy

Sammy

Mokka

Mokka

 

Didi

Didi

Tea

Tea

Dori

Dori

Coco

Coco

 

Fitipaldi

Fitipaldi

Sugar

Sugar

 

Muka

Muka

Muffin

Muffin

 

Caramel

Caramel

Porto

Porto

Roby

Roby

 

Sansa

Sansa

June

June

Nemo

Nemo

Enya

Enya

Nysa

Nysa

Cola

Cola

Pepsi

Pepsi

Mami

Mami

 

Tiamo

Tiamo

Beau

Beau

Bonny

Bonny

Foxy

Foxy

 

Faustino

Faustino

Yaki

Yaki

Louie

Louie

Dolce

Dolce

Lan

Lan

Hope

Hope

Merlin

Merlin

Balou

Balou

Pappy

Pappy

Patty

Patty

Tessa

Tessa

Mork

Mork

Sandy

Sandy

Stella

Stella

Mojo

Mojo

Quincy

Quincy

Sloeber

Sloeber

 

Aaron

Aaron

Calcetines

Calcetines

Opgedragen aan al onze Rescani medewerkers, vrijwilligers, opvang- en adoptegezinnen en iedereen die zich bezig houdt met rescue.

RESCUE EXPLAINED……
The neglect changes you
The abuse hardens you.
The suffering breaks you.
The ignorance angers you.
The indifference disturbs you.
The injustice destroys you.
On a daily basis…your faith will be tested.
Your heart will be wounded….
Your soul will be altered.
On a weekly basis…you’ll question yourself.
You’ll question your strength.
You’ll question the world.
On a monthly basis…you’ll fall down.
You’ll get up.
You’ll go on…
On a yearly basis…you’ll look back…
You’ll see faces…
You couldn’t save them.
You’ll learn to mourn.
To grieve.
To sob.
You’ll learn to trust a little less.
To do a little more.
To fight a little harder.
You’ll learn to try.
To hope.
To pray.
You’ll learn to fail.
To succeed.
To accept.
You’ll learn when to hold on.
When to give up.
When to let go.
You’ll learn who you are.
What you stand for.
Why that matters.
Then… at times… you’ll forget why you matter.
You’ll question what you’re doing.
You’ll wonder if it’s worth it.
But…here’s the good news… When you forget…
When you question…
When you wonder…
All you have to do…
Is take a look around…
And you’ll see them.
You’ll see their faces.
You’ll see their smiles.
You’ll feel their love.
In their eyes, you’ll see their journeys…
You’ll remember their beginnings…
You’ll know how far they’ve come…
You’ll remember when they didn’t know you…
When they didn’t trust you…
When they’d given up.
You’ll remember how you healed them…
How you loved them…
How they loved you, too.
And as you look back…
You’ll want to move forward…
For them… and because of them.
In your darkest hours, you’ll look around…
To find the differences made…the hope given…
and the lives saved…
Because you existed.
In those moments, when you look into their eyes…
Every doubt will be erased.
Every question will be answered.
Every worry will subside.
Because in that instant…in each of your hearts…
You both share the very same thought: “Every bit of pain was worth it…for this moment here with you.”
And honestly…no matter what else happens…
Those moments hold all the strength you need…
To keep going.
Rescue is pain.
Rescue is joy.
Rescue is worth it…because they are worth it.
And that’s the honest truth.
~ Ashley Owen Hill

REDDING VERKLAARD ……
De verwaarlozing verandert je.
Het misbruik verhardt je.
Het lijden breekt je.
De onwetendheid maakt je kwaad.
De onverschilligheid stoort.
Het onrecht vernietigt je.
Op een dagelijkse basis … zal je geloof worden getest.
Je hart zal worden gewond ….
Je ziel zal worden gewijzigd.
Op een wekelijkse basis … stel je jezelf in vraag.
Je twijfelt aan je kracht
Je twijfelt aan de wereld
Op een maandelijkse basis … zul je vallen.
Je zult opstaan.
Je zult verder gaan …
Op jaarbasis … zul je terug kijken …
Je zult gezichten zien …
Die je niet kon redden.
Je leert om te rouwen.
Om te treuren.
Te snikken.
Je leert om een beetje minder te vertrouwen
Om een beetje meer te doen.
Om een beetje harder te vechten .
Je leert om te proberen.
Te hopen.
Om te bidden.
Je leert om te mislukken.
Om te slagen.
Te accepteren.
Je leert wanneer vast te houden.
Wanneer op te geven.
Wanneer te laten gaan.
Je leert wie je bent.
Waar je voor staat.
Waarom dat telt.
Dan … soms … je vergeet waarom je er toe doet.
Je zult je afvragen wat je aan het doen bent.
Je zult je afvragen of het de moeite waard is.
Maar … hier is het goede nieuws … Als je het vergeet …
Als je aan jezelf twijfelt…
Wanneer je je afvraagt …
Alles wat je hoeft te doen …
Is een kijkje rond je te nemen …
En zie je ze.
Je zult Hun gezichten te zien.
Je zult hun glimlach zien.
Je zult Hun liefde te voelen.
In hun ogen, zul je hun verleden zien …
Je herinnert je hun begin …
Je weet van hoe ver ze zijn gekomen …
Je herinnert je wanneer ze je niet kenden …
Wanneer ze je niet vertrouwden …
Toen ze het hadden opgegeven.
Je herinnert je hoe je ze hebt genezen …
Hoe je van ze hield …
Hoe ze ook van jou hielden.
En als je dan terug kijkt…
Wil je terug vooruit …
Voor hen … en omwille van hen.
In je donkerste uur, zul je rond je kijken …
Om het verschil te zien … de hoop die je hebt gegeven …
en het leven dat je hebt gered …
Omdat ze bestaan.
In die momenten, als je in hun ogen kijkt…
Verdwijnt alle twijfel.
Elke vraag wordt beantwoord.
Elke zorg zal verdwijnen.
Omdat op dat moment … in elk van onze harten …
Zullen jullie samen precies dezelfde gedachten delen: “Elk stukje van de pijn was het waard … voor dit moment hier met jou.”
En eerlijk gezegd … ongeacht wat er ook gebeurt …
Die momenten geven je alle kracht die je nodig hebt …
Om door te gaan.
Rescue is pijn.
Rescue is vreugde.
Rescue is de moeite waard … want ZIJ zijn de moeite waard.
En dat is de eerlijke waarheid.
~ Ashley Owen Hill