Ga naar hoofdinhoud

Deze hondjes zijn in permanente opvang wat betekent dat ze in hun opvanggezin mogen blijven omdat ze bv. te oud, of te ziek of te bang zijn maar dat Rescani de kosten voor hen blijft betalen. Zij zoeken dan ook allemaal meters en peters om die kosten te helpen dragen

Wie meter of peter wil worden kan maandelijks een kleine bijdrage storten op:
Rescani
BE08 9731 7988 4413
BIC: ARSPBE22

Meer info: rescani@gmail.com

Back To Top