Ga naar hoofdinhoud

Opgedragen aan al onze Rescani medewerkers, vrijwilligers, opvang- en adoptegezinnen en iedereen die zich bezig houdt met rescue.

Romeo

  Wilt u ook een bijdrage leveren aan de door ons gesteunde asielen en de Rescani honden in permanente opvang? Wordt dan teaming lid. teaming/rescanivzwhelponshelpen Wat is Teaming? Elke maand wordt er…

Cinno

Shaggy

Ryan

Beppo

Nacho

Freddy

   

Asya

Rataplan

Morena

Morena

Pepa

RESCUE EXPLAINED……
The neglect changes you
The abuse hardens you.
The suffering breaks you.
The ignorance angers you.
The indifference disturbs you.
The injustice destroys you.
On a daily basis…your faith will be tested.
Your heart will be wounded….
Your soul will be altered.
On a weekly basis…you’ll question yourself.
You’ll question your strength.
You’ll question the world.
On a monthly basis…you’ll fall down.
You’ll get up.
You’ll go on…
On a yearly basis…you’ll look back…
You’ll see faces…
You couldn’t save them.
You’ll learn to mourn.
To grieve.
To sob.
You’ll learn to trust a little less.
To do a little more.
To fight a little harder.
You’ll learn to try.
To hope.
To pray.
You’ll learn to fail.
To succeed.
To accept.
You’ll learn when to hold on.
When to give up.
When to let go.
You’ll learn who you are.
What you stand for.
Why that matters.
Then… at times… you’ll forget why you matter.
You’ll question what you’re doing.
You’ll wonder if it’s worth it.
But…here’s the good news… When you forget…
When you question…
When you wonder…
All you have to do…
Is take a look around…
And you’ll see them.
You’ll see their faces.
You’ll see their smiles.
You’ll feel their love.
In their eyes, you’ll see their journeys…
You’ll remember their beginnings…
You’ll know how far they’ve come…
You’ll remember when they didn’t know you…
When they didn’t trust you…
When they’d given up.
You’ll remember how you healed them…
How you loved them…
How they loved you, too.
And as you look back…
You’ll want to move forward…
For them… and because of them.
In your darkest hours, you’ll look around…
To find the differences made…the hope given…
and the lives saved…
Because you existed.
In those moments, when you look into their eyes…
Every doubt will be erased.
Every question will be answered.
Every worry will subside.
Because in that instant…in each of your hearts…
You both share the very same thought: “Every bit of pain was worth it…for this moment here with you.”
And honestly…no matter what else happens…
Those moments hold all the strength you need…
To keep going.
Rescue is pain.
Rescue is joy.
Rescue is worth it…because they are worth it.
And that’s the honest truth.
~ Ashley Owen Hill

REDDING VERKLAARD ……
De verwaarlozing verandert je.
Het misbruik verhardt je.
Het lijden breekt je.
De onwetendheid maakt je kwaad.
De onverschilligheid stoort.
Het onrecht vernietigt je.
Op een dagelijkse basis … zal je geloof worden getest.
Je hart zal worden gewond ….
Je ziel zal worden gewijzigd.
Op een wekelijkse basis … stel je jezelf in vraag.
Je twijfelt aan je kracht
Je twijfelt aan de wereld
Op een maandelijkse basis … zul je vallen.
Je zult opstaan.
Je zult verder gaan …
Op jaarbasis … zul je terug kijken …
Je zult gezichten zien …
Die je niet kon redden.
Je leert om te rouwen.
Om te treuren.
Te snikken.
Je leert om een beetje minder te vertrouwen
Om een beetje meer te doen.
Om een beetje harder te vechten .
Je leert om te proberen.
Te hopen.
Om te bidden.
Je leert om te mislukken.
Om te slagen.
Te accepteren.
Je leert wanneer vast te houden.
Wanneer op te geven.
Wanneer te laten gaan.
Je leert wie je bent.
Waar je voor staat.
Waarom dat telt.
Dan … soms … je vergeet waarom je er toe doet.
Je zult je afvragen wat je aan het doen bent.
Je zult je afvragen of het de moeite waard is.
Maar … hier is het goede nieuws … Als je het vergeet …
Als je aan jezelf twijfelt…
Wanneer je je afvraagt …
Alles wat je hoeft te doen …
Is een kijkje rond je te nemen …
En zie je ze.
Je zult Hun gezichten te zien.
Je zult hun glimlach zien.
Je zult Hun liefde te voelen.
In hun ogen, zul je hun verleden zien …
Je herinnert je hun begin …
Je weet van hoe ver ze zijn gekomen …
Je herinnert je wanneer ze je niet kenden …
Wanneer ze je niet vertrouwden …
Toen ze het hadden opgegeven.
Je herinnert je hoe je ze hebt genezen …
Hoe je van ze hield …
Hoe ze ook van jou hielden.
En als je dan terug kijkt…
Wil je terug vooruit …
Voor hen … en omwille van hen.
In je donkerste uur, zul je rond je kijken …
Om het verschil te zien … de hoop die je hebt gegeven …
en het leven dat je hebt gered …
Omdat ze bestaan.
In die momenten, als je in hun ogen kijkt…
Verdwijnt alle twijfel.
Elke vraag wordt beantwoord.
Elke zorg zal verdwijnen.
Omdat op dat moment … in elk van onze harten …
Zullen jullie samen precies dezelfde gedachten delen: “Elk stukje van de pijn was het waard … voor dit moment hier met jou.”
En eerlijk gezegd … ongeacht wat er ook gebeurt …
Die momenten geven je alle kracht die je nodig hebt …
Om door te gaan.
Rescue is pijn.
Rescue is vreugde.
Rescue is de moeite waard … want ZIJ zijn de moeite waard.
En dat is de eerlijke waarheid.
~ Ashley Owen Hill

Back To Top