Ga naar hoofdinhoud

Leptospirose is ook wel gekend als rattenziekte. Het is een besmettelijke aandoening die veroorzaakt wordt door een bacterie.

De hond besmet zich door contact met de bacterie. Dit gebeurt meestal in (stilstaand) water, zoals van plassen of beken. De bacterie wordt uitgescheiden in de urine en kan zo andere honden besmetten. Ratten zijn een belangrijke drager van de bacterie en urine van ratten is een belangrijke besmettingsbron voor de hond. De leptospira bacterie kan praktisch alle zoogdieren besmetten, maar er zijn grote verschillen in de symptomen tussen de verschillende diersoorten.

Symptomen

Eerst zullen wat aspecifieke klachten optreden, zoals koorts, braken en diarree, al dan niet met bloed erin. De bacterie bevindt zich in het bloed en tast van daaruit verschillende organen aan. De nieren zijn vaak aangetast en de dieren kunnen tekens vertonen van nierinsufficiëntie. Als de lever wordt aangetast ontstaan tekens van leverinsufficiëntie, zoals geelzucht. Zenuwsymptomen kunnen ook optreden. Honden kunnen erg ziek zijn van leptospirose en de ziekte kan dodelijk zijn.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van de bacterie in het bloed of de urine.

Behandeling

Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie. De behandeling bestaat dus uit aangepaste antibiotica. Vaak zal de hond moeten gehospitaliseerd worden omwille van de slechte algemene toestand en uitdrogingsverschijnselen.

Prognose

De meeste honden zullen mits een aangepaste therapie de ziekte overwinnen, maar indien niet tijdig ingegrepen wordt verloopt de ziekte soms dodelijk.

Preventie

Er bestaat een vaccin tegen de rattenziekte en dit wordt standaard toegediend aan alle honden tijdens de jaarlijkse vaccinatie. Leptospirose is een zeldzame infectie die veroorzaakt wordt door een besmetting met de Leptospira bacterie.

Meestal treden besmettingen op na een contact met ratten of met door ratten besmet water. Ook andere dieren kunnen drager zijn van de bacterie, o.m. honden, varkens, runderen, schapen en geiten.

Leptospirose of de Ziekte van Weil is een verzamelnaam van aandoeningen die veroorzaakt worden door Leptospiren.Dit zijn beweeglijke bacteriën (spirocheet), die in staat zijn om via wondjes van het slijmvlies van de neus en/of de mondholte en zelfs via de huid het lichaam binnen te dringen. Een van die Leptospiren geeft de Ziekte van Weil die zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. Het zijn vooral de nieren maar ook de lever die worden aangetast en waardoor blijvende schade ontstaat. Soms kan Leptospirose zeer snel verlopen met symptomen als hoge koorts, gele slijmvliezen en donkergele tot bloederige urine. De belangrijkste infectiebron is water dat besmet is geraakt met urine van geïnfecteerde dieren (vooral ratten). Leptospiren kunnen gedurende maanden of zelfs langer worden uitgescheiden door dieren, waar de infectie sluimerend in de nieren aanwezig is.

Leptospirose is dus niet alleen gevaarlijk voor de hond, maar ook voor zijn omgeving en dus voor de mens levert dit dus een potentieel risico op.

Leptospiren leven in de nieren van hun natuurlijke gastheren en worden uitgescheiden met de urine. Ze kunnen geruime tijd buiten het lichaam van hun gastheer overleven, vooral als de condities gunstig zijn (warme en vochtige omgeving). Besmetting van de mens vindt plaats door direct contact met de (levende of dode) gastheer of zijn urine of indirect via de met urine besmette omgeving, vooral oppervlaktewater, vochtige planten en modder. Voor infectie is overdracht via wonden of slijmvliezen of misschien ook via de weke huid of door inademing van aerosolen van urine noodzakelijk. Intensief contact met dieren vormt een potentieel risico tot besmetting. Directe overdracht van mens op mens is zelden beschreven.

De meeste jaarlijkse vaccinaties bevatten geen volledige vaccinatie tegen Lepto, ga daarvoor dus zeker bij uw dierenarts langs voor meer info, vooral indien u vaak langs waterlopen wandelt met uw hond of gaat zwemmen in meren!

Bron: www.yahwoof.com

Back To Top